เคล็ดลับ ผิวสวยสุขภาพดี จนคุณก็รู้สึกได้
เคล็ดลับผิวสวยสุขภาพดีที่คุณผู้หญิงไม่ควรพลาด คุณผู้หญิงทั้งหลายไม่มีใครที่จะปฏิเสธถึงการมีสุขภาพผิวที่ดีและทุกวันนี้ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับการบำรุงผิวก็มีเยอะแยะมากมาย

บทความที่น่าสนใจ

ข้อดีของการทำบัญชีเองโดยไม่ต้องจ้างสำนักงานบัญชีให้เปลืองงบ

                การทำบัญชีเอง จะทำให้ได้ข้อมูลที่อัพเดทไว้สำหรับการบริหารกิจการ ซึ่งถือเป็นเรื่องที่สำคัญอย่างยิ่ง เพราะไม่มีกิจการไหนที่จะประสบความสำเร็จได้โดยไม่ได้ทำบัญชีเอง ซึ่งส่วนใหญ่บริษัทต้องการที่จะเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนในการทำบัญชีด้วยตัวเองทั้งนั้น  และการมีข้อมูลที่ทันเหตุการณ์จะส่งผลทำให้องค์กรสามารถนำข้อมูลเป็นเครื่องมือตัดสินใจได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว แต่หากมีความจำเป็นจริงๆ ในการทำบัญชีขั้นสูง ก็อาจจะเลือกจ้างสำนักงานบัญชีที่มีคุณภาพมาทำงาน เหตุผลที่ต้องจ้างการจ้างสำนักงานบัญชี หลายบริษัทโดยเฉพาะบริษัทที่เพิ่งเปิดตัวธุรกิจใหม่ๆ มักจะมีข้อจำกัดในเรื่องความรู้ความสามารถ และความเข้าใจในเรื่องบัญชี,ภาษีอากร ซึ่งของเจ้าของ SME ส่วนใหญ่เลือกที่จะจ้างสำนักงานบัญชีมาทำบัญชีสรรพากร และอีกประเด็นหนึ่งที่สำคัญ คือเวลาที่กิจการนั้นโดนเรียกตรวจสอบบัญชีจากเจ้าหน้าที่สรรพากร หากเจ้าของสำนักงานไม่มีความรู้ ความชำนาญมากพอสำหรับที่จะไปให้ข้อมูล หรือทำการเจรจาต่อรองกับเจ้าหน้าที่สรรพากร ทำให้ส่วนใหญ่จึงเลือกที่จะจ้างสำนักงานเพื่อให้ทำหน้าที่นี้แทนตนเอง ทำบัญชีเองดีที่สุด เพื่อเป็นทางออกที่ดีให้กับเจ้าของธุรกิจ การทำบัญชีทุกอย่างควรเป็นหน้าที่ของบริษัทคุณเอง จากการทำงานของพนัก งานบัญชีที่คุณจ้างมาเป็นพนักงานประจำ ในเมื่อคุณต้องการเติบโตในธุรกิจ และคุณยังต้องทำธุรกิจต่อไปในวันข้างหน้า ทำให้คุณต้องทำบัญชีเองให้ได้  แต่หากมีความจำเป็นควรจ้างสำนักงานบัญชีที่ดีมีคุณภาพมาวางระบบบัญชีให้หรือคุณอาจจะต้องทำการศึกษาหาความรู้เองก็ได้เพราะมันไม่ยากอย่างที่คุณคิด สำหรับการทำบัญชีเพื่อสรรพากรมันเป็นผลพลอยได้จากการทำบัญชีบริหาร ที่คุณควรให้ความสำคัญกับบัญชีบริหารมากกว่า เพราะนั่นคือความอยู่รอดของกิจการซึ่งมันเป็นธุรกิจและอนาคตของคุณ การต่อรองในการจ้างทำบัญชี แนะนำว่าค่าจ้างทำบัญชีควรถูกลง จากปกติที่อาจโดนเรียกในระดับราคาหนึ่ง แต่หากการทำบัญชีทั้งหมดคุณได้ทำให้ทางสำนักงานไปแล้ว  และสำนักงานบัญชีเพียงแค่ก็อปปี้ข้อมูลจากคอมพิวเตอร์ของคุณไปเพื่อทำการปรับปรุง ตรวจสอบหรือแก้ไขเพื่อส่งสรรพากรเท่านั้น หากสำนักงานบัญชีจะต้องเอาเอกสารไปคีย์ข้อมูลใหม่ จะถือได้ว่าเป็นการทำงานที่ซ้ำซ้อน เสียเวลา และเสียค่าใช้จ่ายที่จะไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ใดๆ กับทุกฝ่าย สำนักงานบัญชีไม่ควรทำหน้าที่ในการขายแรงงาน แต่ควรทำหน้าที่เป็นสมุห์บัญชีหรือเป็นที่ปรึกษามากกว่า  เพราะนั่นก็คือเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสำนักงานบัญชีโดยตรง ซึ่งทางสำนักงานบัญชีจะได้ทำหน้าที่ให้สมกับบทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบ  
ได้รับยกเว้นภาษีแต่ออกใบเสร็จมี VAT ได้ห ยื่นแบบ บภ.07 ทางอินเทอร์เน็ตแล้วมีปัญหา