เคล็ดลับ ผิวสวยสุขภาพดี จนคุณก็รู้สึกได้
เคล็ดลับผิวสวยสุขภาพดีที่คุณผู้หญิงไม่ควรพลาด คุณผู้หญิงทั้งหลายไม่มีใครที่จะปฏิเสธถึงการมีสุขภาพผิวที่ดีและทุกวันนี้ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับการบำรุงผิวก็มีเยอะแยะมากมาย

บทความที่น่าสนใจ

สัญญาประกอบแบบคำร้องขอหนังสือเดินทางไปต่างประเทศไม่ต้องปิดอากรแสตมป์

          ตราสารที่จะต้องเสียอากรแสตมป์ ตามหมวด 6 ลักษณะ 2 แห่งประมวลรัษฎากร นั้น จะต้องเป็นตราสารที่ระบุไว้ใน บัญชีอัตราอากรแสตมป์ท้ายหมวด 6 ในลักษณะ 2 แห่งประมวลรัษฎากร โดยลักษณะแห่งตราสารดังกล่าว ต้องปิดแสตมป์บริบูรณ์ตามอัตราที่กำหนดไว้ในบัญชีนั้น ทั้งนี้ ตามมาตรา 104 แห่งประมวลรัษฎากร หากสัญญาดังกล่าวไม่เข้าลักษณะแห่งตราสารที่ระบุไว้ในบัญชีอัตราอากรแสตมป์ ผู้กระทำตราสารจึงไม่ต้องปิดแสตมป์บริบูรณ์แต่ประการใด
ของดีประจำจังหวัดระยอง ภาษีมูลค่าเพิ่ม