ค่าใช้จ่ายที่จ้างคนต่างด้าวทำงานในบริษัท บันทึกบัญชีได้หรือไม่

ค่าใช้จ่ายที่จ้างคนต่างด้าวทำงานในบริษัท บันทึกบัญชีได้หรือไม่ wanwan037
ตอบ: wanwan008 wanwan007 wanwan006
เงินโบนัสให้กับพนักงานตอนสิ้นปีจะต้องหัก วิธีกำจัดเสมหะอย่างปลอดภัยและได้ผล (ตอนท