บุคคลธรรมดาไปอยู่เมืองนอกมาหลายปี ยังคงใช้เลขประจำตัวผู้เสียภาษีเดิมได้หรือไม่

          ปัจจุบันสามารถใช้เลขประจำตัวประชาชนได้
เคล็ดลับสำหรับผู้มีทุนน้อย แต่อยากหารายไ สามีภริยายื่นแบบแยกคำนวณภาษีต่างฝ่ายต่าง