เคล็ดลับ ผิวสวยสุขภาพดี จนคุณก็รู้สึกได้
เคล็ดลับผิวสวยสุขภาพดีที่คุณผู้หญิงไม่ควรพลาด คุณผู้หญิงทั้งหลายไม่มีใครที่จะปฏิเสธถึงการมีสุขภาพผิวที่ดีและทุกวันนี้ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับการบำรุงผิวก็มีเยอะแยะมากมาย

บทความที่น่าสนใจ

เงินรางวัลที่ทางราชการจ่ายให้ข้าราชการปีละครั้งต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย หรือไม่

          เงินรางวัลฯ ให้ถือเป็นประโยชน์เพิ่ม เข้าลักษณะเป็นเงินได้พึงประเมิน ตามมาตรา 40(1) แห่งประมวลรัษฎากร ต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย ตามมาตรา 50(1) แห่งประมวลรัษฎากร 
การจ่ายเงินปันผลนั้นต้องทำไงบ้าง ต้องมีก ไม่ได้รับแบบ ภ.ง.ด.90 หรือ ภ.ง.ด.91 จะต้