การหักรายได้ใน ภงด.1

ภงด1. รายได้เท่าไหร่ถึงจะโดนหักและกี่เปอร์เซ็นต์คะ wanwan003
2 ลูกเล่นบน Moto E (2015) ที่เราไม่ควรมอ ห้างเป็นผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเ