ตั้งเงินเดือนค้างจ่ายแล้วเขาไม่มารับแต่ยื่น ภงด.1แล้ว

ตั้งเงินเดือนค้างจ่ายแล้วเขาไม่มารับแต่ยื่น ภงด.1แล้ว ต้องทำอย่างไรค่ะ wanwan029
ตอบ: ในกรณีที่พนักงานหรือลูกจ้างไม่มารับเงินเดือน แต่จ่าย ภ.ง.ด.1 ไปแล้ว ไม่มีปัญหาอะไรค่ะ แต่ในงบการเงินต้องตั้งเงินเดือนค้างจ่าย เป็นหนี้สินไว้ด้วยนะค่ะ
คาด Apple ออก iPhone 6s สีชมพู ปีนี้ ผู้ว่าจ้างย้อมผ้ามีต้นทุนการผลิตผ้า สี ค