เคล็ดลับ ผิวสวยสุขภาพดี จนคุณก็รู้สึกได้
เคล็ดลับผิวสวยสุขภาพดีที่คุณผู้หญิงไม่ควรพลาด คุณผู้หญิงทั้งหลายไม่มีใครที่จะปฏิเสธถึงการมีสุขภาพผิวที่ดีและทุกวันนี้ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับการบำรุงผิวก็มีเยอะแยะมากมาย

บทความที่น่าสนใจ

ภาษีซื้อที่เกิดจากค่าเช่ารถตู้ ซึ่งเป็นรถยนต์นั่งที่มีที่นั่งเกินกว่า 10 ที่นั่งขึ้นไป เป็นภาษีซื้อต้องห้ามหรือไม่

          หากรถตู้ มีสภาพเป็นรถยนต์โดยสารตามกฎหมายว่าด้วยพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต และเป็นรถยนต์ที่ได้ออกแบบเพื่อใช้ขนคนโดยสาร และมีที่นั่งเกิน 10 คน แล้ว บริษัทมีสิทธินำภาษีซื้อที่เกิดจากค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับรถยนต์ดังกล่าวมาหักออกจากภาษีขายในการคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่มได้ ไม่ต้องห้าม ตามมาตรา 82/5(6) แห่งประมวลรัษฎากร และ ประกาศอธิบดีฯ ภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 42) ​
การ เสีย ภาษี บุคคลธรรมดา บัญชีงานระหว่างทำต้นงวด ผู้สอบบัญชีไม่สา