เคล็ดลับ ผิวสวยสุขภาพดี จนคุณก็รู้สึกได้
เคล็ดลับผิวสวยสุขภาพดีที่คุณผู้หญิงไม่ควรพลาด คุณผู้หญิงทั้งหลายไม่มีใครที่จะปฏิเสธถึงการมีสุขภาพผิวที่ดีและทุกวันนี้ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับการบำรุงผิวก็มีเยอะแยะมากมาย

บทความที่น่าสนใจ

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย จากเงินได้ประเภทค่านายหน้า กรณีผู้รับเงินเป็นบุคคลธรรมดา ถ้าผู้รับเป็นพนักงานของบริษัท และมีเงินเดือนประจำในฐานะเป็นพนักงานขาย หรือที่อาจเป็นพนักงานแผนกอื่น ค่านายหน้าที่จ่ายจะต้องมารวมกันเงินเดือนและหัก ณ ที่จ่าย แบบอัตราก้าวหน้าที่จ่ายเป็นเงินเดือนใช่หรือไม่ และหากจะไม่นำค่านายหน้ามารวมกับเงินเดือนแล้วคำนวณหักภาษี ณ ที่จ่าย ในอัตราร้อยละ 3 ได้หรือไม่

          ค่านายหน้าดังกล่าวเป็นเงินได้เนื่องจากการจ้างแรงงาน ตามมาตรา 40(1) แห่งประมวลรัษฎากร เนื่องจากได้รับจากบริษัทนายจ้างเดียวกัน จึงต้องนำค่านายหน้าดังกล่าวมารวมกับเงินเดือนเพื่อหักภาษี ณ ที่จ่าย ตามมาตรา 50(1) แห่งประมวลรัษฎากร ไม่สามารถหักภาษี ณ ที่จ่าย ในอัตราร้อยละ 3 ได้
ภาษีหัก ที่จ่าย จากเงินได้ประเภทค่านายหน้า กรณีผู้รับเงินเป็นบุคคลธรรมดา ถ้าผู้รับเป็นพนักงานของบริษัท และมีเงินเดือนประจำในฐานะเป็นพนักงานขาย หรือที่อาจเป็นพนักงานแผนกอื่น ค่านายหน้าที่จ่ายจะต้องมารวมกันเงินเดือนและหัก ที่จ่าย แบบอัตราก้าวหน้าที่จ่ายเป็นเงินเดือนใช่หรือไม่ และหากจะไม่นำค่านายหน้ามารวมกับเงินเดือนแล้วคำนวณหักภาษี ที่จ่าย ในอัตราร้อยละ 3 ได้หรือไม่
ปัญหาของรถยนต์ที่คุณจะพบเจอ สถานที่ท่องเที่ยวในประเทศลิทัวเนีย