ในแบบที่ Download ได้ พิมพ์ตัวเลขใหญ่เกินไปจะแก้ไขอย่างไร

           ให้ติดตั้ง Font ภาษาไทย โดยเฉพาะ Angsana ทุกประเภทใหม่ เพราะปัญหาอาจเกิดจาก Font ดังกล่าว Fail หรือ บกพร่องบางส่วน แม้ว่าจะยังคงใช้กับ MS Word หรือ MS Excel ได้ แต่ถ้า Fail บางส่วนมักจะมีปัญหากับ Acrobat​
ข้อมูลจังหวัดอุดรธานี สมุนไพรที่ดีต่อสุขภาพเหงือกและฟัน