เคล็ดลับ ผิวสวยสุขภาพดี จนคุณก็รู้สึกได้
เคล็ดลับผิวสวยสุขภาพดีที่คุณผู้หญิงไม่ควรพลาด คุณผู้หญิงทั้งหลายไม่มีใครที่จะปฏิเสธถึงการมีสุขภาพผิวที่ดีและทุกวันนี้ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับการบำรุงผิวก็มีเยอะแยะมากมาย

บทความที่น่าสนใจ

พนักงานการเงินของบริษัทฉ้อโกงทรัพย์ โดยนำเช็คของบริษัทไปเข้าบัญชีส่วนตัวและนำเงินไปโดยทุจริตในรอบระยะเวลาบัญชีปี 2550 และปี 2551 บริษัทแจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวน เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2552 และมีการออกหมายจับพนักงานในข้อหาฉ้อโกง พนักงานดังกล่าวมีผู้ค้ำประกัน แต่บริษัทมิได้จัดทำประกันผลเสียหายอันเกิดจากการทุจริตของพนักงาน บริษัทมีสิทธินำผลเสียหายมาหักเป็นรายจ่ายในการคำนวณกำไรสุทธิเพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในรอบระยะเวลาบัญชีใด

          โดยที่พนักงานดังกล่าวมีผู้ค้ำประกัน บริษัทจะต้องดำเนินการฟ้องร้องผู้ค้ำประกันให้ชดใช้ผลเสียหาย และจะต้องรอจนกว่าจะได้รับชดใช้จากผู้ค้ำประกัน หากผลเสียหายมากกว่าที่บริษัทได้รับคืน ผลต่างดังกล่าวถือเป็นผลเสียหายที่มีสิทธินำมาหักเป็นรายจ่ายได้ แต่ถ้าค่าชดใช้สูงกว่าความเสียหาย ผลต่างถือเป็นรายได้ในรอบระยะเวลาบัญชีที่ได้รับชำระผลเสียหาย ไม่สามารถนำผลเสียหายดังกล่าวมาถือเป็นรายจ่ายในรอบระยะเวลาบัญชีที่พนักงานฉ้อโกง หรือรอบระยะเวลาบัญชีที่ทราบถึงการฉ้อโกง หรือแจ้งความต่อพนักงานสอบสวน ต้องห้าม ตามมาตรา 65 ตรี(12) แห่งประมวลรัษฎากร  
พนักงานการเงินของบริษัทฉ้อโกงทรัพย์ โดยนำเช็คของบริษัทไปเข้าบัญชีส่วนตัวและนำเงินไปโดยทุจริตในรอบระยะเวลาบัญชีปี 2550 และปี 2551 บริษัทแจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวน เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2552 และมีการออกหมายจับพนักงานในข้อหาฉ้อโกง พนักงานดังกล่าวมีผู้ค้ำประกัน แต่บริษัทมิได้จัดทำประกันผลเสียหายอันเกิดจากการทุจริตของพนักงาน บริษัทมีสิทธินำผลเสียหายมาหักเป็นรายจ่ายในการคำนวณกำไรสุทธิเพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในรอบระยะเวลาบัญชีใด
การขายผ่อนชำระและการเช่าซื้อ มีลักษณะแตก ผู้ประกอบการซื้อขนสัตว์ที่ได้ อบ สับ ป่น