เคล็ดลับ ผิวสวยสุขภาพดี จนคุณก็รู้สึกได้
เคล็ดลับผิวสวยสุขภาพดีที่คุณผู้หญิงไม่ควรพลาด คุณผู้หญิงทั้งหลายไม่มีใครที่จะปฏิเสธถึงการมีสุขภาพผิวที่ดีและทุกวันนี้ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับการบำรุงผิวก็มีเยอะแยะมากมาย

บทความที่น่าสนใจ

บริษัทให้บริการติดตั้งอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงแก่วัด โดยไม่มีค่าตอบแทน และวัดออกใบอนุโมทนาให้แก่บริษัท มีภาระภาษีที่เกี่ยวข้องอย่างไร

          การให้บริการติดตั้งอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงแก่วัด โดยไม่มีค่าตอบแทน และได้รับใบอนุโมทนาบัตรจากวัด มีภาระภาษีที่เกี่ยวข้อง ดังนี้           1. ภาษีเงินได้นิติบุคคล               การติดตั้งอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงดังกล่าว ถือเป็นรายจ่ายเพื่อการกุศล สามารถนำมาหักเป็นรายจ่ายในการคำนวณกำไรสุทธิเพื่อเสียภาษีเงินได้ ในอัตราร้อยละ 2 ของกำไรสุทธิ ตามมาตรา 65 ตรี(3) แห่งประมวลรัษฎากร           2. ภาษีมูลค่าเพิ่ม               การให้กับบริการติดตั้งอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงดังกล่าว ถือเป็นการให้บริการในราชอาณาจักร อยู่ในบังคับต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม ตามมาตรา 77/2 แห่งประมวลรัษฎากร แต่ได้รับการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม ตามมาตรา 81(1)(ธ) แห่งประมวลรัษฎากร ดังนั้นบริษัทจึงไม่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม แต่ภาษีซื้อสำหรับการให้บริการติดตั้งอินเทอร์เน็ตดังกล่าว ไม่สามารถนำมาเครดิตได้  ต้องห้าม ตามมาตรา 82/5(3) แห่งประมวลรัษฎากร
ซัมซุงโชว์สถิติยอดสั่งจอง Galaxy S6 edge การเลิกบริษัทตามกฎหมาย