เคล็ดลับ ผิวสวยสุขภาพดี จนคุณก็รู้สึกได้
เคล็ดลับผิวสวยสุขภาพดีที่คุณผู้หญิงไม่ควรพลาด คุณผู้หญิงทั้งหลายไม่มีใครที่จะปฏิเสธถึงการมีสุขภาพผิวที่ดีและทุกวันนี้ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับการบำรุงผิวก็มีเยอะแยะมากมาย

บทความที่น่าสนใจ

บริษัทยื่นประมาณการกำไรสุทธิตามแบบ ภ.ง.ด.51 ขาดไปเกินกว่าอัตราร้อยละ 25 บริษัทจะยื่นแบบฯ เพิ่มเติมต้องเสียเงินเพิ่มอย่างไร

          ต้องเสียเงินเพิ่ม อัตราร้อยละ 20 ของเงินภาษีที่ชำระขาด ตามมาตรา 67 ตรี แห่งประมวลรัษฎากร หากบริษัทยื่นแบบฯ เองโดยไม่ได้รับคำเตือนจากเจ้าพนักงานฯ สามารถยื่นคำร้องขอลดเงินเพิ่มในแบบ ภ.ง.ด.51 และเสียเงินเพิ่ม ดังนี้           1.ชำระภายใน 2 วัน                      นับแต่วันพ้นกำหนดเวลายื่นแบบ เสียเงินเพิ่ม อัตราร้อยละ 0.10 ของเงินภาษีที่ต้องชำระ              2.ชำระเกิน 2 วัน แต่ไม่เกิน 7 วัน นับแต่วันพ้นกำหนดเวลายื่นแบบ เสียเงินเพิ่ม อัตราร้อยละ 0.50 ของเงินภาษีที่ต้องชำระ               3.ชำระเกิน 7 วัน                           นับแต่วันพ้นกำหนดเวลายื่นแบบ เสียเงินเพิ่ม อัตราร้อยละ 1.5 ต่อเดือน หรือเศษของเดือนของเงินภาษีที่ต้องชำระ แต่ไม่เกินเงินเพิ่มตามที่กฎหมายกำหนด ตามข้อ 16 ของคำสั่งกรมสรรพากรที่ ท.ป.81/2542ฯ
สำนักงานผู้แทนของบริษัทต่างประเทศ มีวัตถ ประเภทของเงินทอนตามหลักบัญชี