เคล็ดลับ ผิวสวยสุขภาพดี จนคุณก็รู้สึกได้
เคล็ดลับผิวสวยสุขภาพดีที่คุณผู้หญิงไม่ควรพลาด คุณผู้หญิงทั้งหลายไม่มีใครที่จะปฏิเสธถึงการมีสุขภาพผิวที่ดีและทุกวันนี้ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับการบำรุงผิวก็มีเยอะแยะมากมาย

บทความที่น่าสนใจ

สัญญาเงินกู้ต้องปิดอากรแสตมป์หรือไม่อย่างไร

          สัญญากู้ยืมเงิน ต้องปิดอากรแสตมป์ เนื่องจากเป็นลักษณะแห่งตราสารที่ต้องเสียอากรแสตมป์ ตามลักษณะตราสาร 5. แห่งบัญชีอัตราอากรแสตมป์ โดยผู้ให้กู้เป็นผู้มีหน้าที่เสียอากร และให้ผู้กู้เป็นผู้ขีดฆ่าแสตมป์ ในอัตราทุกจำนวนเงิน 2,000 บาท หรือเศษของ 2,000 บาทของยอดเงินที่กู้ ให้เสียอากร 1 บาท ถ้าค่าอากรเกิน 10,000 บาท ให้เสียเพียง 10,000 บาท ยกเว้นสมาชิกกู้ยืมเงินจากสหกรณ์ หรือ สหกรณ์กู้ยืมจากสหกรณ์หรือจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ไม่ต้องเสียอากร​
เงินได้ที่รับจากดอกเบี้ยเงินฝากระบุชื่อบ วิธีเตรียมร่างกายให้พร้อมด้วยท่าบริหาร ง