เคล็ดลับ ผิวสวยสุขภาพดี จนคุณก็รู้สึกได้
เคล็ดลับผิวสวยสุขภาพดีที่คุณผู้หญิงไม่ควรพลาด คุณผู้หญิงทั้งหลายไม่มีใครที่จะปฏิเสธถึงการมีสุขภาพผิวที่ดีและทุกวันนี้ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับการบำรุงผิวก็มีเยอะแยะมากมาย

บทความที่น่าสนใจ

บริษัทฟ้องลูกหนี้ในมูลหนี้ 1,000,000 บาท แต่คดียังไม่ถึงที่สุด ลูกหนี้ขอประนอมหนี้ และขอจ่ายชำระเพียง 800,000 บาท อยากทราบว่าส่วนต่างบริษัทสามารถตัดเป็นหนี้สูญได้หรือไม่

          ไม่ได้ เนื่องจากการประนอมหนี้ถือเป็นการตกลงกันเองระหว่างลูกหนี้และเจ้าหนี้ โดยทำเป็นหนังสือประนอมหนี้ยื่นต่อศาล ยังไม่ถือว่าคดีถึงที่สุดอีกทั้งยังไม่มีการรายงานการบังคับคดีจากเจ้าพนักงานบังคับคดี ว่าได้บังคับคดีกับทรัพย์สินใดบ้าง ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 186 (พ.ศ.2534) และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ประกอบกิจการสถานพยาบาลเอกชน ได้รับยกเว้น ป้ายโฆษณา ต้องเสียภาษีอะไรบ้าง