เคล็ดลับ ผิวสวยสุขภาพดี จนคุณก็รู้สึกได้
เคล็ดลับผิวสวยสุขภาพดีที่คุณผู้หญิงไม่ควรพลาด คุณผู้หญิงทั้งหลายไม่มีใครที่จะปฏิเสธถึงการมีสุขภาพผิวที่ดีและทุกวันนี้ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับการบำรุงผิวก็มีเยอะแยะมากมาย

บทความที่น่าสนใจ

บริษัทฯ เป็นเจ้าภาพร่วมในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดชฯ โดยมีหนังสือตอบรับจากสำนักพระราชวัง บริษัทฯ สามารถถือเป็นรายจ่ายตามประมวลรัษฎากรได้หรือไม่

          สามารถถือเป็นรายจ่ายในการคำนวณกำไรสุทธิได้ ไม่เกินกว่าอัตราร้อยละ 2 ของกำไรสุทธิ ตามมาตรา 65 ตรี(3) แห่งประมวลรัษฎากร เนื่องจากเป็นรายจ่ายเพื่อการกุศลสาธารณะ โดยใช้หนังสือตอบรับการถวายเงินดังกล่าวจากสำนักราชเลขาธิการ สำนักพระราชวัง เป็นหลักฐานในการหักรายจ่ายได้ (เทียบเคียงหนังสือที่ กค 0811/893 ลงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2543)
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ค่าเช่าที่ดิน เรียนรู้การทำบัญชีครัวเรือนกันเถอะ