เคล็ดลับ ผิวสวยสุขภาพดี จนคุณก็รู้สึกได้
เคล็ดลับผิวสวยสุขภาพดีที่คุณผู้หญิงไม่ควรพลาด คุณผู้หญิงทั้งหลายไม่มีใครที่จะปฏิเสธถึงการมีสุขภาพผิวที่ดีและทุกวันนี้ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับการบำรุงผิวก็มีเยอะแยะมากมาย

บทความที่น่าสนใจ

บริษัทเป็นผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มผลิตเครื่องประดับเงิน ทองรูปพรรณ รูปปั้นชุบทองคำ ชิ้นส่วนเครื่องประดับ เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2543 ยื่นแบบ ภ.พ.01.4 แจ้งการประกอบกิจการขายทองรูปพรรณ แต่มิได้ยื่นแบบ ภ.พ.01.3 แจ้งการประกอบกิจการค้าทองคำ ต่อมาปี 2549 บริษัทขายทองคำแท่งและมิได้เรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม บริษัทจะยื่นแบบ ภ.พ.01.3 ย้อนหลังเพื่อรับสิทธิยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มได้หรือไม่

          การขายทองคำแท่งโดยได้ยื่นแบบ ภ.พ.01.4 แจ้งการประกอบกิจการขายทองรูปพรรณ แต่มิได้ยื่นแบบ ภ.พ.01.3 แจ้งการประกอบกิจการค้าทองคำ มิได้เป็นไป ตามข้อ 1 ของประกาศอธิบดีฯ ถือไม่ได้ว่า มีเหตุอันควรอนุมัติการยื่นแบบ ภ.พ.01.3 ย้อนหลัง จึงไม่ได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับรายรับจากการขายทองคำแท่ง ตามมาตรา 3 ทวิ แห่งพระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ 311) พ.ศ.2540 ประกอบกับ ประกาศอธิบดีฯ ฉบับดังกล่าว ​
บริษัทเป็นผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มผลิตเครื่องประดับเงิน ทองรูปพรรณ รูปปั้นชุบทองคำ ชิ้นส่วนเครื่องประดับ เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2543 ยื่นแบบ ภ.พ.01.4 แจ้งการประกอบกิจการขายทองรูปพรรณ แต่มิได้ยื่นแบบ ภ.พ.01.3 แจ้งการประกอบกิจการค้าทองคำ ต่อมาปี 2549 บริษัทขายทองคำแท่งและมิได้เรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม บริษัทจะยื่นแบบ ภ.พ.01.3 ย้อนหลังเพื่อรับสิทธิยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มได้หรือไม่
สมุดคู่ฝากเงิน หรือสมุดเงินฝากประจำชนิดม เคล็ดลับในการฝากเงินประจำสำหรับผู้ที่ออม