กิจกรรมท่องเที่ยว นนทบุรี

จังหวัดนนทบุรีมีทรัพยากรในด้านการท่องเที่ยวมากมายและหลากหลายรูปแบบ มีกิจกรรมท่องเที่ยวทั้งทางธรรมชาติ ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และวิถีชีวิต เช่น ล่องเรือรอบเกาะเกร็ด ขี่จักรยานเที่ยว เดินเที่ยวหมู่บ้านเครื่องปั้นดินเผา ท่องเที่ยวเชิงเกษตร พักโฮมสเตย์ เดินชมตลาดและเลือกซื้อสินค้านานาชนิด ไหว้พระ 9 วัด ที่สามารถไปได้ทั้งทางรถและทางเรือ เป็นต้นที่มาบทความ : ททท.Related Posts via Categoriesวัดปราสาท (1)พิพิธภัณฑ์นนทบุรี (1)ข้อมูลการเดินทางจังหวัดนนทบุรี (1)ข้อมูลจังหวัดนนทบุรี (1)

หน่วยงานตั้งขึ้นโดยนายกรัฐมนตรี จ่ายเงิน รายจ่ายที่เกิดจากรอบระยะเวลาบัญชีปีที่แล