เคล็ดลับ ผิวสวยสุขภาพดี จนคุณก็รู้สึกได้
เคล็ดลับผิวสวยสุขภาพดีที่คุณผู้หญิงไม่ควรพลาด คุณผู้หญิงทั้งหลายไม่มีใครที่จะปฏิเสธถึงการมีสุขภาพผิวที่ดีและทุกวันนี้ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับการบำรุงผิวก็มีเยอะแยะมากมาย

บทความที่น่าสนใจ

เงินได้ของนักเขียนประจำคอลัมน์หนังสือพิมพ์ นิตยสาร วารสาร หรือหนังสือต่าง ๆ และเป็นผู้มีลิขสิทธิ์ในงานที่ตนทำขึ้น แต่มีฐานะเป็นลูกจ้างตามสัญญาจ้างแรงงาน ถือเป็นเงินได้ประเภทใด หักภาษี ณ ที่จ่ายเท่าใด

          เงินได้ดังกล่าวเข้าลักษณะเป็นเงินได้พึงประเมินจากการจ้างแรงงาน ตามมาตรา 40(1) แห่งประมวลรัษฎากร  ต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย ตามมาตรา 50(1) แห่งประมวลรัษฎากร  ศึกษาวิธีการคำนวณได้จาก คำสั่งกรมสรรพากรที่ ป.96/2543ฯ 
เสียภาษีอพาร์ตเมนต์กรณีเจ้าของหลายคน ใบแจ้งหนี้จากต่างประเทศระบุที่อยู่ของบริ