ถ้ากรรมการมีรายได้ 2 บริษัทจะมีปัญหาไรหรือป่าวค่ะ

ถ้ากรรมการมีรายได้ 2 บริษัทจะมีปัญหาไรหรือป่าวค่ะ
ตอบ: ไม่มีปัญหาค่ะ ถ้ากิจการ 2 กิจการนั้นไม่ใช้กิจการประเภทเดียวกันค่ะ.
ตัวอย่าง การ จดทะเบียนห้างหุ้นส่วน การจั บิดามารดา อายุเกิน 60 ปี มีชื่ออยู่ในคณะ