การหักเงินสนทบ

เดือน ต.ค 54 (น้ำท่วม) หักเงินสมทบแบบไหนครับ wanwan004
สรรพคุณต้นตีนเป็ด สำนักงานบัญชี น่าน