แจกสินค้าที่มีไว้เพื่อขายให้กับลูกค้าเพื่อเป็นตัวอย่าง จะต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มหรือไม่

          ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มเมื่อส่งมอบสินค้า ตามมาตรา 78(1) แห่งประมวลรัษฎากร โดยไม่ต้องออกใบกำกับภาษี ตามข้อ 2(10) ของคำสั่งกรมสรรพากรที่ ป.86/2542ฯ เนื่องจากถือเป็นการขาย ตามมาตรา 77/1(8) แห่งประมวลรัษฎากร
รับจดทะเบียนบริษัท แม่ฮ่องสอน ทำอย่างไรถึงจะ Capture หน้าจออย่าง scree