เคล็ดลับ ผิวสวยสุขภาพดี จนคุณก็รู้สึกได้
เคล็ดลับผิวสวยสุขภาพดีที่คุณผู้หญิงไม่ควรพลาด คุณผู้หญิงทั้งหลายไม่มีใครที่จะปฏิเสธถึงการมีสุขภาพผิวที่ดีและทุกวันนี้ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับการบำรุงผิวก็มีเยอะแยะมากมาย

บทความที่น่าสนใจ

บริษัทให้สิทธิพนักงานซื้อหุ้นของบริษัทแม่ในต่างประเทศ โดยจะใช้สิทธิซื้อหุ้นภายในปีใดก็ได้ (ภายใน 10 ปี) เมื่อพนักงานได้รับสิทธิให้ซื้อหุ้น บริษัทจะบันทึกสิทธิที่พนักงานได้รับโดยการตั้งเป็นรายการเงินสำรอง และจะรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในทางภาษีอากรในปีที่พนักงานได้ใช้สิทธิซื้อหุ้นแล้ว เงินสำรองดังกล่าวถือเป็นรายจ่ายได้หรือไม่

          เงินสำรองค้างจ่ายที่บริษัทตั้งในรอบบัญชีที่พนักงานได้รับสิทธิซื้อหุ้นดังกล่าวมิให้ถือเป็นรายจ่ายในการคำนวณกำไรสุทธิต้องห้าม ตามมาตรา 65 ตรี(1) แห่งประมวลรัษฎากร
บริษัทให้สิทธิพนักงานซื้อหุ้นของบริษัทแม่ในต่างประเทศ โดยจะใช้สิทธิซื้อหุ้นภายในปีใดก็ได้ (ภายใน 10 ปี) เมื่อพนักงานได้รับสิทธิให้ซื้อหุ้น บริษัทจะบันทึกสิทธิที่พนักงานได้รับโดยการตั้งเป็นรายการเงินสำรอง และจะรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในทางภาษีอากรในปีที่พนักงานได้ใช้สิทธิซื้อหุ้นแล้ว เงินสำรองดังกล่าวถือเป็นรายจ่ายได้หรือไม่
บริษัทได้รับรถยนต์จากการจับสลาก บันทึกบั การยกเลิก ห้างหุ้นส่วน จำกัด ต้องทำอย่าง