ขายของ ทางอินเตอร์เน็ท ต้องเสียภาษีหรือเปล่า

ขายของทางอินเตอร์เน็ทต้องเสียภาษีหรือหรือเปล่า มีหลักเกณฑ์ยังไงบาง

การขายสินค้าทางอินเทอร์เน็ต ถือเป็นเงินได้พึงประเมิน 40(8) เงินได้ต้องนำมารวมกับรายได้เพื่อคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

ห้างเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์ที่ดิน ได้จดทะเบ เงินกู้ยืมกรรมการ ในงบการเงิน หมายถึง