อยากทราบว่าบุคคลธรรมดาที่มีรายได้ตั้งแต่ 1000-30,000 บาท/ปี ต้องเสียภาษีหรือเปล่าครับ ตอบด่วนครับ

อยากทราบว่าบุคคลธรรมดาที่มีรายได้ตั้งแต่ 1000-30,000 บาท/ปี ต้องเสียภาษีหรือเปล่าครับ ตอบด่วนครับ wanwan012
ตอบ: บุคคลธรรมดาที่มีรายได้ไม่เข้าเกณฑ์ตามกำหนดของกรมสรรพากร ได้รัยกเว้นไม่ต้องเสียภาษีบุคคลธรรมดา wanwan029
แหล่งข้อมูล >> รับทำบัญชี.com
ใบกำกับภาษีซื้อที่ถูกต้องและสามารถนำมาหั สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ได้รั