เคล็ดลับ ผิวสวยสุขภาพดี จนคุณก็รู้สึกได้
เคล็ดลับผิวสวยสุขภาพดีที่คุณผู้หญิงไม่ควรพลาด คุณผู้หญิงทั้งหลายไม่มีใครที่จะปฏิเสธถึงการมีสุขภาพผิวที่ดีและทุกวันนี้ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับการบำรุงผิวก็มีเยอะแยะมากมาย

บทความที่น่าสนใจ

บริษัทผลิตและจำหน่ายเสื้อผ้าได้ว่าจ้างอาจารย์จากมหาวิทยาลัยเป็นที่ปรึกษาด้านผลิตกับการขาย จะต้องหักภาษี ณ ที่จ่ายหรือไม่ และออกหนังสือรับรองอย่างไร

          ถือเป็นเงินได้ ตามมาตรา 40(2) แห่งประมวลรัษฎากร หักภาษี ณ ที่จ่าย ตามมาตรา 50(1) แห่งประมวลรัษฎากร โดยศึกษาวิธีการคำนวณได้จาก คำสั่งกรมสรรพากรที่ ป.96/2543ฯ และต้องออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ภายในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ของปีถัดไป ตามมาตรา 50 ทวิ(2) แห่งประมวลรัษฎากร
ห้างทำสัญญาจ้างก่อสร้างระบบรวบรวมและบำบั วิธี จดทะเบียนเป็นคณะบุคคล ขั้นตอนละเอีย