ใบเสร็จรับเงินที่ Download จากเว็บของกรมสรรพากร สามารถใช้ได้หรือไม่ อ้างอิงตามกฎหมายข้อไหน

          ถือเป็นใบเสร็จรับเงินที่ออกโดยกรมสรรพากร สามารถใช้ได้ ตามมาตรา 86/14 แห่งประมวลรัษฎากร
ค่าใช้จ่ายบริษัท ลักษณะตัวแทนจำหน่ายสินค้า