เคล็ดลับ ผิวสวยสุขภาพดี จนคุณก็รู้สึกได้
เคล็ดลับผิวสวยสุขภาพดีที่คุณผู้หญิงไม่ควรพลาด คุณผู้หญิงทั้งหลายไม่มีใครที่จะปฏิเสธถึงการมีสุขภาพผิวที่ดีและทุกวันนี้ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับการบำรุงผิวก็มีเยอะแยะมากมาย

บทความที่น่าสนใจ

บริษัทย้ายสถานประกอบการซึ่งเป็นตึกเช่า มีเฟอร์นิเจอร์ติดผนัง ไม่สามารถรื้อถอนออกไปได้ แต่ตัดค่าเสื่อมยังไม่ครบ 5 ปี ต้องทำอย่างไร

          เนื่องจากทรัพย์สินดังกล่าวไม่สามารถรื้อถอนได้ บริษัทมีสิทธินำค่าเสื่อมราคาส่วนที่ยังตัดไม่หมดเป็นรายจ่ายในการคำนวณกำไรสุทธิทั้งจำนวนในปีที่ยกเลิกสัญญาเช่าได้  ​
การยื่นรายได้ มาตรา 40(2) บ่อน้ำร้อนผาบ่อง