เคล็ดลับ ผิวสวยสุขภาพดี จนคุณก็รู้สึกได้
เคล็ดลับผิวสวยสุขภาพดีที่คุณผู้หญิงไม่ควรพลาด คุณผู้หญิงทั้งหลายไม่มีใครที่จะปฏิเสธถึงการมีสุขภาพผิวที่ดีและทุกวันนี้ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับการบำรุงผิวก็มีเยอะแยะมากมาย

บทความที่น่าสนใจ

สัญญาจ้างทำของที่องค์การบริหารราชการส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ว่าจ้าง ต้องชำระอากรเป็นตัวเงินแทนการปิดแสตมป์ ภายในกี่วัน

          สัญญาจ้างทำของที่องค์การบริหารราชการส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ว่าจ้าง หากมีค่าจ้างตั้งแต่ 200,000 บาทขึ้น ไปต้องชำระอากรเป็นตัวเงินแทนการปิดแสตมป์ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่อากรแสตมป์ โดยต้องนำตราสารมาสลักหลังตามระเบียบของกรมสรรพากรก่อนกระทำตราสาร หรือภายใน 15 วัน นับแต่วันถัดจากวันกระทำตราสารนั้น ตามข้อ 3(3) ของประกาศอธิบดีฯ อากรแสตมป์ (ฉบับที่ 37)
อาหารเพื่อสุขภาพสำหรับคุณผู้ชายที่อยากจะ ผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มยื่น