เคล็ดลับ ผิวสวยสุขภาพดี จนคุณก็รู้สึกได้
เคล็ดลับผิวสวยสุขภาพดีที่คุณผู้หญิงไม่ควรพลาด คุณผู้หญิงทั้งหลายไม่มีใครที่จะปฏิเสธถึงการมีสุขภาพผิวที่ดีและทุกวันนี้ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับการบำรุงผิวก็มีเยอะแยะมากมาย

บทความที่น่าสนใจ

บริษัทเช่ารถบรรทุกแบบลิสซิ่งเดือนละ 40,000 บาท สามารถหักเป็นรายจ่ายได้เท่าใด

          หากเป็นรายจ่ายเพื่อหากำไรหรือเพื่อกิจการโดยเฉพาะ ถือเป็นรายจ่ายได้เดือนละ 40,000 บาท (เต็มจำนวนตามมูลค่าค่าเช่า) เนื่องจากไม่มีข้อกฎหมายกำหนดอัตราไว้ แต่ถ้าเป็นการเช่ารถยนต์นั่งและรถยนต์โดยสารที่มีที่นั่งไม่เกิน 10 ที่นั่ง ตามกฎหมายว่าด้วยพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต ถือเป็นรายจ่ายได้ไม่เกินคันละ 36,000 บาทต่อเดือน หรือ 1,200 บาทต่อวัน โดยรวมภาษีมูลค่าเพิ่มด้วย ตามมาตรา 4(2) แห่งพระราชกฤษฎีกา (ฉบับที่ 315) พ.ศ.2540
ของดีประจำจังหวัดราชบุรี ได้รับเช็คคืนเงินภาษี ระบุวันที่ 3 มีนาค