เคล็ดลับ ผิวสวยสุขภาพดี จนคุณก็รู้สึกได้
เคล็ดลับผิวสวยสุขภาพดีที่คุณผู้หญิงไม่ควรพลาด คุณผู้หญิงทั้งหลายไม่มีใครที่จะปฏิเสธถึงการมีสุขภาพผิวที่ดีและทุกวันนี้ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับการบำรุงผิวก็มีเยอะแยะมากมาย

บทความที่น่าสนใจ

ยื่นแบบ ภ.ง.ด.94 จะหักลดหย่อนบิดามารดาได้เต็มจำนวนคนละ 30,000 บาท หรือไม่

          ผู้มีเงินได้ที่ยื่นแบบ ภ.ง.ด.94 สามารถหักลดหย่อนอุปการะบิดามารดาของผู้มีเงินได้ หรือบิดามารดาของคู่สมรสที่ไม่มีเงินได้เพียงครึ่งหนึ่ง คือคนละ 15,000 บาท ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์วิธีการ และเงื่อนไขที่กฎหมายกำหนด​
บริษัทเป็นผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่ ข้อมูลสำหรับหุ้นกู้ที่จะต้องออกจำหน่าย