เคล็ดลับ ผิวสวยสุขภาพดี จนคุณก็รู้สึกได้
เคล็ดลับผิวสวยสุขภาพดีที่คุณผู้หญิงไม่ควรพลาด คุณผู้หญิงทั้งหลายไม่มีใครที่จะปฏิเสธถึงการมีสุขภาพผิวที่ดีและทุกวันนี้ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับการบำรุงผิวก็มีเยอะแยะมากมาย

บทความที่น่าสนใจ

บริษัทสร้างภาพยนตร์ขึ้นเอง หรือนำเข้าภาพยนตร์ หรือพิมพ์ฟิล์มใหม่ให้เป็นหลายชุด จะถือเป็นรายจ่ายได้หรือไม่

        รายจ่ายในการสร้างภาพยนตร์ นำเข้าภาพยนตร์ หรือพิมพ์ฟิล์มขึ้นใหม่ให้เป็นหลายชุด ถือเป็นทรัพย์สินของบริษัทและมีลักษณะเป็นการลงทุน จึงเป็นรายจ่ายต้องห้ามมิให้ถือเป็นรายจ่ายในการคำนวณกำไรสุทธิเพื่อเสียภาษี ตามมาตรา 65 ตรี(5) แห่งประมวลรัษฎากร   
ห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมา วิธีลดน้ำหนักที่ถูกต้องและได้ผล