ค่าสอบบัญชี

ค่าสอบบัญชี ต้องจ่ายเมื่อปิดงบเสร็จได้ไหมค่ะ wanwan023
ตอบ: ขึ้นอยุ่กับขจ้อตกลงของทั้งสองฝ่ายค่ะ wanwan012
การหักภาษี ณ ที่จ่ายค่าโทรศัพท์ บันทึกบั มูลนิธิหรือสมาคมมีรายได้จากการธุรกิจพาณิ