เคล็ดลับ ผิวสวยสุขภาพดี จนคุณก็รู้สึกได้
เคล็ดลับผิวสวยสุขภาพดีที่คุณผู้หญิงไม่ควรพลาด คุณผู้หญิงทั้งหลายไม่มีใครที่จะปฏิเสธถึงการมีสุขภาพผิวที่ดีและทุกวันนี้ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับการบำรุงผิวก็มีเยอะแยะมากมาย

บทความที่น่าสนใจ

การหักภาษี ณ ที่จ่ายค่าโทรศัพท์ บันทึกบัญชี ค่าบริการ 1000 บาท หัก ณ ที่จ่าย ค่าบำรุงรักษาคู่สายโทรศัพท์ หัก ณ ที่จ่าย

ค่าโทรพื้นฐาน 100 บาท หัก ณ ที่จ่าย


การหัก ณ ที่จ่ายค่าโทรศัพท์แยกเป็น 2 ส่วนคือ ค่าเช่าหัก 5 % ค่าบริการ 3%
ยกตัวอย่างเพิ่มเติม ตัวอย่าง การคำนวณภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย กิจการจ่ายค่าโทรศัพท์ให้บริษัท ทีโอที จำกัด(มหาชน) โดยมีรายละเอียดในในเสร็จรับเงิน ดังนี้

ค่าเช่า ค่าใช้โทรศัพท์ รวม ค่าโทรศัพท์ 100 1,500 1,600 การคำนวณภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายเป็น ดังนี้

- ค่าเช่าคู่สายโทรศัพท์ หัก ณ ที่จ่าย 5%

- ค่าใช้บริการโทรศัพท์ หัก ณ ที่จ่าย 3%

ดังนั้น

ค่าเช่า 5% บาท

ค่าใช้บริการ 3%X1, บาท

รวม ภาษีหัก ณ ที่จ่ายทั้งสิ้น = 50 บาท

สรุป การคำนวณค่าโทรศัพท์สุทธิที่ต้องจ่าย

ค่าโทรศัพท์ 1,600.- + ภาษีมูลค่าเพิ่ม ,712.-

หัก ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 50.-

เงินค่าโทรศัพท์ สุทธิ ที่ต้องจ่าย 1,662.-

การบันทึกบัญชี

Dr. ค่าโทรศัพท์ 1,600.-

     ภาษีซื้อ 112.-

         Cr. เงินฝากธนาคาร 1,662.-

               ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย 50.-

การเลือกลูกชิ้นปลาที่ทำให้ห่างไกลจากสารเ ค่าสอบบัญชี