เคล็ดลับ ผิวสวยสุขภาพดี จนคุณก็รู้สึกได้
เคล็ดลับผิวสวยสุขภาพดีที่คุณผู้หญิงไม่ควรพลาด คุณผู้หญิงทั้งหลายไม่มีใครที่จะปฏิเสธถึงการมีสุขภาพผิวที่ดีและทุกวันนี้ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับการบำรุงผิวก็มีเยอะแยะมากมาย

บทความที่น่าสนใจ

ยื่นแบบ ภ.ง.ด.94 สำหรับปีภาษี 2551 สามารถหักลดหย่อนเงินสมทบที่จ่ายเข้ากองทุนประกันสังคมได้หรือไม่

          สามารถหักลดหย่อนได้ตามที่จ่ายจริง ในเดือนมกราคมถึงเดือนมิถุนายน  ตามกฎหมายว่าด้วยประกันสังคม แต่ไม่เกิน 4,500 บาท (9,000/2) ทั้งนี้ เป็นการลดหย่อน ตามมาตรา 47(1)(ฌ) แห่งประมวลรัษฎากร และครึ่งหนึ่ง ตามมาตรา 56 ทวิ วรรคสาม แห่งประมวลรัษฎากร
การดีท็อกซ์ร่างกายเพื่อล้างสารพิษช่วงเช้ วัตถุประสงค์ของหลักในการจัดทำบัญชี