ได้รับเงินแล้วแต่ยังไม่ออกใบกำกับภาษีผิดไหม

ได้รับเงินแล้วแต่ยังไม่ออกใบกำกับภาษีค่ะ เพราะลูกค้ายังไม่ต้องการใบกำกับภาษีค่ะ ไม่ทราบว่าใครเป็นคนผิดค่ะ wanwan020
ตอบ: ในกรณีที่กิจการได้เข้าสู่ระบบภามูลค่าเพิ่ม ทุกกิจการมีหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติคือ ออกใบกำกับภาษีให้กับลูกค้าค่ะ
ให้บริการยกตู้สินค้า ทำความสะอาดตู้ ตรวจ เงินกองทุนทดแทน ต้องจ่ายเมื่อไร