เคล็ดลับ ผิวสวยสุขภาพดี จนคุณก็รู้สึกได้
เคล็ดลับผิวสวยสุขภาพดีที่คุณผู้หญิงไม่ควรพลาด คุณผู้หญิงทั้งหลายไม่มีใครที่จะปฏิเสธถึงการมีสุขภาพผิวที่ดีและทุกวันนี้ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับการบำรุงผิวก็มีเยอะแยะมากมาย

บทความที่น่าสนใจ

สัญญาเช่าที่ดิน โรงเรือน สิ่งปลูกสร้างหรือแพครบกำหนดอายุการเช่าแล้ว ได้เช่าต่ออัตราค่าเช่าเท่าเดิมไม่ได้ทำสัญญาฉบับใหม่ ต้องปิดอากรแสตมป์หรือไม่

          หากสัญญาเช่าฉบับใดครบกำหนดอายุการเช่า หรือครบกำหนด 3 ปีแล้ว ผู้เช่ายังคงครอบครองทรัพย์สินอยู่และผู้ให้เช่ารู้ความนั้นแล้วไม่ทักท้วง ทั้งมิได้ทำสัญญาใหม่ ให้ถือว่าสัญญาเช่าเดิมนั้นได้เริ่มทำกันใหม่ โดยไม่มีกำหนดอายุการเช่า และต้องเสียอากรภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ถือว่าเริ่มทำสัญญาใหม่นั้น ตามลักษณะตราสาร 1. แห่งบัญชีอัตราอากรแสตมป์  
อาชีพบัญชีต้องทำงานร่วมกับอาชีพใดบ้าง มีห้องพักให้เช่า ยื่นภาษีอย่างไรถึงประหย