ซื้อคอนโดเพื่อเป็นที่พักอาศัยของพนักงาน

ซื้อคอนโดเพื่อเป็นที่พักอาศัยของพนักงาน นำมาบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายได้หรอืไม่ wanwan019
ตอบ: ในกรณีที่กิจการเช่าคอนโดเพื่อนเป็นที่พักของกิจการ กิจการต้องมีมติที่ประชุมออกมาเพื่อใช้เป็นที่อยู่อาศัยให้กับพนักงานถึงจะสามารถนำมาบันทึกเป้นค่าใช้จ่ายของกิจการได้ค่ะ wanwan012 wanwan012
ทำแบบนี้นะ เพื่อเอาชนะความฟุ้งซ่าน สโตร์จะทำการปรับปรุง เพิ่ม-ลดสต๊อก ตามใจ