เคล็ดลับ ผิวสวยสุขภาพดี จนคุณก็รู้สึกได้
เคล็ดลับผิวสวยสุขภาพดีที่คุณผู้หญิงไม่ควรพลาด คุณผู้หญิงทั้งหลายไม่มีใครที่จะปฏิเสธถึงการมีสุขภาพผิวที่ดีและทุกวันนี้ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับการบำรุงผิวก็มีเยอะแยะมากมาย

บทความที่น่าสนใจ

ใบกำกับภาษีที่มีรอยขีดฆ่าและลงลายมือชื่อกำกับที่รายละเอียดของการให้บริการ จะนำมาใช้เป็นใบกำกับภาษีซื้อได้หรือไม่

          รายการที่เป็นสาระสำคัญ ตามมาตรา 86/4 แห่งประมวลรัษฎากร ได้ถูกแก้ไขเปลี่ยนแปลง ไม่สามารถนำภาษีซื้อมาใช้ได้ ตามข้อ 2(10) ของประกาศอธิบดีฯ ภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 42)
วัดลี ตัวอย่าง สินทรัพย์หมุนเวียน