ถ้าเราออกบิลขายที่ลูกค้าไม่เอาvat(ไม่มีvat)จะต้องยื่นสรรพากรหรือเปล่าค่ะ

ถ้าเราออกบิลขายที่ลูกค้าไม่เอาvat(ไม่มีvat)จะต้องยื่นสรรพากรหรือเปล่าค่ะ wanwan020
รับจดทะเบียนบริษัท สระบุรี หากบริษัทยื่นแบบ ภ.ง.ด.50 สำหรับรอบระยะเ