เคล็ดลับ ผิวสวยสุขภาพดี จนคุณก็รู้สึกได้
เคล็ดลับผิวสวยสุขภาพดีที่คุณผู้หญิงไม่ควรพลาด คุณผู้หญิงทั้งหลายไม่มีใครที่จะปฏิเสธถึงการมีสุขภาพผิวที่ดีและทุกวันนี้ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับการบำรุงผิวก็มีเยอะแยะมากมาย

บทความที่น่าสนใจ

อัตราภาษีมูลค่าเพิ่มของธุกิจส่ง-ออก ต่างประเทศ

ดิฉันประกอบกิจการส่ง-ออก ไปประเทศจีน ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มในอัตราเท่าไหร่ค่ะ...?
ตอบ: อัตราภาษีมูลค่าเพิ่มที่เรียกเก็บจากบุคคลทั้ง 3 กลุ่ม คือ 1. อัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม ร้อยละ 7 สำหรับการขายสินค้า หรือให้บริการทุกประเภท รวมทั้งการนำเข้า (อาจจะเพิ่ม - ลด ได้ตามสภาวะทางเศรษฐกิจ) 2. อัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม ร้อยละ 1.5 สำหรับการขายสินค้า หรือให้บริการของผู้ประกอบการ ที่มีรายรับระหว่าง 600,000 บาท ถึง 1,200,000 บาท ต่อปี 3. อัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม ร้อยละ 0 ใช้กับธุรกิจการส่งสินค้าออกไปต่างประเทศการให้บริการขนส่งระหว่างประเทศ ฯลฯ *** จากคำถามข้างบน ประกอบกิจการส่ง-ออก ไปยังประเทศจีน ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม ร้อยละ 0 ซึ่งตรงกับข้อ 3 ค่ะ...><
มูลค่าจากการใช้ คือ ค่ารับรอง หักเป็นค่าใช้จ่ายได้เท่าไหรค่ะ