เคล็ดลับ ผิวสวยสุขภาพดี จนคุณก็รู้สึกได้
เคล็ดลับผิวสวยสุขภาพดีที่คุณผู้หญิงไม่ควรพลาด คุณผู้หญิงทั้งหลายไม่มีใครที่จะปฏิเสธถึงการมีสุขภาพผิวที่ดีและทุกวันนี้ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับการบำรุงผิวก็มีเยอะแยะมากมาย

บทความที่น่าสนใจ

สามีภริยาต่างฝ่ายต่างมีเงินได้ โดยสามีทำสัญญากู้ยืมซื้อบ้าน (ปี 2535) ก่อนการสมรส ต่อมาปี 2542 สามีไม่ได้ทำงาน ภริยาจึงผ่อนชำระดอกเบี้ยเงินกู้ยืมแทนสามี และในปี 2548 จดทะเบียนหย่า โดยสามียกบ้านดังกล่าวให้ภริยา แต่ไม่ได้เปลี่ยนตัวผู้กู้ในสัญญา และภริยาได้ผ่อนชำระดอกเบี้ยฯ ในนามสามีตลอดมา จึงขอทราบว่าภริยามีสิทธินำดอกเบี้ยเงินกู้ยืมดังกล่าวมาหักลดหย่อนได้หรือไม่

          หากใบเสร็จรับเงินและหลักฐานจากธนาคาร ที่พิสูจน์ได้ว่ามีการจ่ายดอกเบี้ยสำหรับการกู้ยืมเงินซึ่งจะใช้เป็นหลักฐานในการหักลดหย่อนสำหรับดอกเบี้ยเงินกู้ยืมเป็นชื่อของสามีซึ่งเป็นผู้กู้และชำระดอกเบี้ยเงินกู้ยืม ไม่ใช่ชื่อของภริยา ภริยาจึงไม่มีสิทธินำดอกเบี้ยเงินกู้ยืมเพื่อซื้อบ้านดังกล่าวมาหักลดหย่อนในการคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของตน ตามมาตรา 47(1)(ซ) แห่งประมวลรัษฎากรได้
สามีภริยาต่างฝ่ายต่างมีเงินได้ โดยสามีทำสัญญากู้ยืมซื้อบ้าน (ปี 2535) ก่อนการสมรส ต่อมาปี 2542 สามีไม่ได้ทำงาน ภริยาจึงผ่อนชำระดอกเบี้ยเงินกู้ยืมแทนสามี และในปี 2548 จดทะเบียนหย่า โดยสามียกบ้านดังกล่าวให้ภริยา แต่ไม่ได้เปลี่ยนตัวผู้กู้ในสัญญา และภริยาได้ผ่อนชำระดอกเบี้ยฯ ในนามสามีตลอดมา จึงขอทราบว่าภริยามีสิทธินำดอกเบี้ยเงินกู้ยืมดังกล่าวมาหักลดหย่อนได้หรือไม่
ยอดจ่ายประโยชน์ทดแทนกรณีสงเคราะห์บุตร หนี้มีจำนวนเงินเกิน 500,000 บาท และศาลได