สัญญาเช่าซื้อรถผ่อน บันทึกบัญชีอย่างไร

สัญญาเช่าซื้อรถผ่อน บันทึกบัญชีอย่างไร wanwan024
ตอบ: สัญญาเช่าซื้อรถผ่อน กิจการต้องทำสัญญาเช่าซื้อกับสินเชื่อค่ะ ต้องยึดเอกสารสัญญาเช่าซื้อเป็นเอกสารประกอบการบันทึกบัญชี
เดบิท รถยนต์
เดบิท ดอกเบี้ยเช่าซื้อรอ
เครดิต เงินดาวน์
เครดิต เจ้าหนี้เช่าซื้อ
การรับรุ้รายได้ทางภาษี เงินปันผลที่ไม่ได้รับเครดิตเงินปันผล ต้อ