งบทดลองไม่ดุล ต้องทำอย่างไรคะ

ในกรรีที่งบการเงิน กับ ภ.ง.ด. 50 ไม่ตรงกัน ต้องทำอย่างไรคะ wanwan038
ตอบ: ต้องปรับปรุงงบการเงิน และ ภ.ง.ด.50 ให้ตรงกันค่ะ wanwan012
แหล่งข้อมูล >> รับทำบัญชี.com
ประกอบกิจการให้เช่าอาคาร ได้รับยกเว้นภาษ ผลไม้เสาวรส กับคุณภาพและประโยชน์มากมาย