เคล็ดลับ ผิวสวยสุขภาพดี จนคุณก็รู้สึกได้
เคล็ดลับผิวสวยสุขภาพดีที่คุณผู้หญิงไม่ควรพลาด คุณผู้หญิงทั้งหลายไม่มีใครที่จะปฏิเสธถึงการมีสุขภาพผิวที่ดีและทุกวันนี้ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับการบำรุงผิวก็มีเยอะแยะมากมาย

บทความที่น่าสนใจ

บริษัทได้รับงานจากกรมทางหลวง โดยกรมทางหลวงแจ้งว่าได้กู้เงินจากธนาคารโลกมาทำโครงการอัตราร้อยละ 50 บริษัทจะได้รับอัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม ในอัตราร้อยละ 0 หรือไม่ และภาษีซื้อที่เกิดจากการทำงานให้จะสามารถนำมาใช้ได้หรือไม่

          บริษัทจะได้รับอัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม ในอัตราร้อยละ 0 ตามประกาศอธิบดีฯ ภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 28) สำหรับรายรับจากการทำงานให้ในสัดส่วนอัตราร้อยละ 50 เนื่องจากเป็นโครงการที่กู้เงินจากต่างประเทศที่ได้รับความเห็นชอบจากกระทรวงการคลัง ส่วนที่เหลือจะต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม ในอัตราร้อยละ 7 สำหรับภาษีซื้อที่เกิดจากการทำงานให้สามารถนำมาใช้ได้
หากผู้มีเงินได้ซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวม ใบแนบแบบยื่นรายการภาษีหัก ณ ที่จ่าย ได้แ