พนักงานที่จับฉลากได้ ในงานปีใหม่ต้องเสียภาษีไหม

พนักงานที่จับฉลากได้ ในงานปีใหม่ต้องเสียภาษีไหมจัดงานเลี้ยงปีใหม่ครับ กระติกน้ำร้อน ไม่ถึงพัน
ตอบ: wanwan023 wanwan008 wanwan007
แหล่งข้อมูล >> รับทำบัญชี.com
ธุรกิจจำหน่ายเงิน กำไรต่างประเทศ บริษัทมีบริษัทในเครือเดียวกันที่สิงคโปร์