เอกสารNO-VAT บันทึกบัญชีอย่างไรค่ะ

เอกสารNO-VAT บันทึกบัญชีอย่างไรค่ะ wanwan038
ตอบ: ในกรณีที่เป็นค่าใช้จ่ายของกิจการ บันทึกด้วยยอดเต็มจำนวนเลยค่ะ wanwan012
บริษัทเช่าอาคารพาณิชย์ในการใช้เป็นสถานปร ลืมรหัสผ่าน line ต้องทำอย่างไร