เคล็ดลับ ผิวสวยสุขภาพดี จนคุณก็รู้สึกได้
เคล็ดลับผิวสวยสุขภาพดีที่คุณผู้หญิงไม่ควรพลาด คุณผู้หญิงทั้งหลายไม่มีใครที่จะปฏิเสธถึงการมีสุขภาพผิวที่ดีและทุกวันนี้ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับการบำรุงผิวก็มีเยอะแยะมากมาย

บทความที่น่าสนใจ

เงินบำเหน็จพิเศษและเงินทดแทน ต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย

          1. เงินบำเหน็จพิเศษและเงินทดแทนตามข้อเท็จจริง เข้าลักษณะเป็นเงินได้เนื่องจากการจ้างแรงงาน ตามมาตรา 40 (1) แห่งประมวลรัษฎากร ไม่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้ ตามมาตรา 42(12) แห่งประมวลรัษฎากร ผู้จ่ายเงินได้มีหน้าที่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย ตามมาตรา 50 (1) แห่งประมวลรัษฎากร           2. เงินทดแทนที่องค์การฯ จ่ายให้แก่ทายาทของพนักงานเป็นกรณีที่จ่ายให้ตามข้อบังคับฯ ว่าด้วยเงินทดแทน พ.ศ.2540 ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาจ้างแรงงาน จึงเข้าลักษณะเป็นเงินได้เนื่องจากการจ้างแรงงาน ตามมาตรา 40(1) แห่งประมวลรัษฎากร ผู้จ่ายเงินได้มีหน้าที่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย ตามมาตรา 50(1) แห่งประมวลรัษฎากร ​
สัญญาณเตือนกับสุขภาพจิตที่ต้องมีการเผชิญ แบบฟอร์ม จดทะเบียนจัดตั้ง บริษัท และ หนั