เคล็ดลับ ผิวสวยสุขภาพดี จนคุณก็รู้สึกได้
เคล็ดลับผิวสวยสุขภาพดีที่คุณผู้หญิงไม่ควรพลาด คุณผู้หญิงทั้งหลายไม่มีใครที่จะปฏิเสธถึงการมีสุขภาพผิวที่ดีและทุกวันนี้ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับการบำรุงผิวก็มีเยอะแยะมากมาย

บทความที่น่าสนใจ

บริษัทว่าจ้างบุคคลภายนอกเป็นครูสอนแอโรบิค สัปดาห์ละ 1 ครั้ง แต่จ่ายค่าจ้างเป็นเดือนซึ่งเกิน 1,000 บาท กรณีค่าตอบแทนดังกล่าวถือเป็นรายได้พึงประเมินมาตราใด และจะต้องหัก ณ ที่จ่ายหรือไม่

          เป็นเงินได้ ตามมาตรา 40(2) แห่งประมวลรัษฎากร จะต้องคำนวณหักภาษี ณ ที่จ่าย ตามมาตรา 50(1) แห่งประมวลรัษฎากร  หากจ่ายค่าจ้างเป็นเดือนซึ่งเกิน 1,000 บาท เมื่อคำนวณแล้วไม่มีภาษีที่ต้องหักและนำส่ง ผู้จ่ายเงินก็ไม่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่ายแต่อย่างใด​
เลิกบริษัท กับ เปิดบริษัทใหม่ อันไหนยุ่ง ภาษีที่จัดเก็บจากบุคคลทั่วไป ตามที่กฎหมา