เคล็ดลับ ผิวสวยสุขภาพดี จนคุณก็รู้สึกได้
เคล็ดลับผิวสวยสุขภาพดีที่คุณผู้หญิงไม่ควรพลาด คุณผู้หญิงทั้งหลายไม่มีใครที่จะปฏิเสธถึงการมีสุขภาพผิวที่ดีและทุกวันนี้ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับการบำรุงผิวก็มีเยอะแยะมากมาย

บทความที่น่าสนใจ

ในเว็บไซต์กรมสรรพากร www.rd.go.th มีแบบ ภ.ง.ด.90 หรือ ภ.ง.ด.91 เป็นภาษาอังกฤษ หรือไม่

          มี โดยเข้าเว็บไซต์กรมสรรพากร www.rd.go.th ที่หน้าหลัก เมนู DOWNLOAD => เลือก แบบแสดงรายการภาษี แบบคำร้อง/คำขอต่างๆ => เลือก Download แบบแสดงรายการภาษี => ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (ภาษาอังกฤษ) หรือเข้าเว็บไซต์กรมสรรพากร www.rd.go.th ที่หน้าหลัก เมนู English => e-Form => e-Form (Filable Tax Return) => Personal Income Tax           ตั้งแต่ปีภาษี 2553 เป็นต้นไป ผู้มีเงินได้สามารถยื่นแบบ ภ.ง.ด.90/91 ภาษาอังกฤษได้ ตามประกาศกรมสรรพากร เรื่อง การกำหนดแบบแสดงรายการภาษี           หมายเหตุ  แบบ P.N.D.90/91 จากเว็บไซต์  English กรมสรรพากรที่  www.rd.go.th => e-Form => e-Form (For Translation Purpose Only) ใช้เพื่อการแปลเท่านั้น  ผู้มีเงินได้ไม่สามารถนำมายื่นแบบและชำระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาได้แต่อย่างใด
ยื่นแบบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาทางอินเทอร์ มาทำความรู้จักกับสมุนไพรไทยอย่าง ตดหมูตด